[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[fixat] Re: VFS: Cannot open root deviceOn Thu, May 29, 2003 at 11:29:57PM +0200, Michael Dalvald wrote:
> On Thu, May 29, 2003 at 10:53:21PM +0200, Peter Mathiasson wrote:
> > Har du ratt root= i lilo.conf?
> 
> ja. (vad jag kan se i alla fall.. :))
> 
> Bifogar lilo.conf, men alla kommentarer borttagna.

Problemet löst. Någonstans i denna veva måste jag har klantat mig
rejält, för jag upptäckte att 'initrd=/initrd.img' saknades i
'image=/vmlinuz' i lilo.conf.
Har fortfarande ingen aning om var och hur lilo.conf filen lyckades
ändra på sig, men det hade den gjort.

/Michael

Attachment: pgpCclpw001Kk.pgp
Description: PGP signature


Reply to: