[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

VFS: Cannot open root deviceHej!

Efter att ha varit tvungen att installera WinXP pa en partition
har LILO borjat stula.
Partitioner:
hda1, winXP
hda2, /boot
hda3, 4, 5, 6, 7, annat (swap, mandrake etc)
hda8, / (root, debian sid)

LILO ligger installerat pa hda2 och rootsystemet pa hda8
pa hda1 (MGR) ligger xosl som jag valjer os att starta.

XPs installation rensade MBR, sa jag la in xosl bootloader igen
efterat. 
Da borjade problemen. Forst bojade LILO spotta ut
L E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0....

bootade upp mandrake, chroot till debian och korde 'lilo', loste E0 E0
problemet. Men nu sager den istallet:

VFS: Cannot open root device "308" or 03:08
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic: Unable to mount root fs on 03:08

Har bara en IDE enhet och det ar harddisken. Det ar samma lilo.conf
som fungerade innan jag var tvungen att installera XP som bashade allt.

Nagon som vet hur man fixar detta?

/Michael

Attachment: pgpfwF60C55G2.pgp
Description: PGP signature


Reply to: