[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

FontproblemHej!

Jag har ett fontproblem, som är problematiskt eftersom det påverkar en
tex Openoffices fonthantering mm. 

Gtk1-baserade program som Evolution eller gtk-theme-select tycker inte
att Helvetica eller Times är "available", medan det inte är några
problem att använda dessa typsnitt med gnome-2 och gtk2-program. 

Detta verkar ha uppstått efter att jag installerade gsfonts-x11. När
detta paket är installerat finns visserligen en Helvetica-version, men
synnerligen oläslig, betydligt sämre än innan. När jag installerar av
det är det alltså inte tillgängligt, enligt gtk1. 

Jag är inte helt säker på att det (enbart) är gsfonts-x11 som orsakat
det hela dock - jag har inte lyckats återställa den läsliga Helvetica
jag hade tidigare, och det kan ju vara andra saker som hänt.

Jag har kollat sökvägar i XF86-Config-4 och där finns
/usr/lib/X11/fonts/100dpi & 75dpi med, det finns en symlänk mellan
/usr/lib/X11/ och /usr/X11R6/lib/X11 så de borde hitta fontkatalogerna. 

Vad kan vara fel? Var ska jag leta?


Magnus Larsson
Reply to: