[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian paket KDE 3.1.2, sargeTjenare

Har någon lyckats att bygga debian paket på kde 3.1.2 ifrån
paketen på debians ftp?. Dvs med diff.gz, dsc och tar.gz

Jag lyckades med kdelibs men vid kdebase så verkar det som
konqueror misslyckas.

Använder gcc 3.2 eftersom det verkar dra mer åt det hållet
samt att libqt3c102 är kompilerade med den.

Jag tänkte sätta upp en egen apt rep.
Med bla kde.

Tips ?
-- 
 
 | Henrik Skantz   
 | GNU - Free Software (free as in freedom, not as in free beer) 
 | Get key at pgp.mit.edu 
	Reply to: