[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

java i galeon i debian 3.0r1?Hej!


Hur gör jag för att få java att funka i Galeon i Debian 3.0r1?

Jag har: 

laddat hem j2rexxxx.bin och j2sdkxxx.bin från www.sum.com, kört och
packat upp i var sin katalog;
kopierat alla de sex olika javaplugin-oij.so som då finns i
/plugin/i386/nsxxx och kopierat till /usr/lib/mozilla/plugins dvs en i
taget och provat galeon och mozilla;
kollat så java är på i Preferences i Mozilla.

Men jag får ingen kaffekopp på suns nerladdningssida. Har jag missat
nåt?


Magnus Larsson
Reply to: