[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

cpu overload i KDE2.2Hej!

Jag kör Debian3.0(ppc) och har ett problem. När jag startar KDE så startas
en ljudserver och denna dör efter några sekunder. Jag får felmeddelandet:
cpu overload. Har detta problem att göra med att jag sitter med för
långsam processor(604e på 233Mhz)? :-/


--

Björn Johansson "Debian rocks!!"
Reply to: