[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian i stort nätverk> Hur gör man för att göra sk. unattended installs? Dvs, att man
> exempelvis sätter i en diskett och så startar installationsprogrammet
> och installerar alla förkonfigurerade paket automagiskt? Alternativt
> någon PXE-historia.
...
> Mvh,
> Johnny

För "unattended installs", titta på fai. Bökig att sätta upp men
flexibel.

 $ apt-cache show fai
 Package: fai
 Priority: extra
 Section: admin
 Installed-Size: 2380
 Maintainer: Thomas Lange <lange@debian.org>
 Architecture: all
 Version: 2.4.1
 Depends: perl, nfs-server, debootstrap
 Recommends: fai-kernels, netboot, dhcp3 | bootp, tftpd-hpa | tftpd, rsh-server, wget
 Suggests: ssh, debmirror
 Filename: pool/main/f/fai/fai_2.4.1_all.deb
 Size: 855088
 MD5sum: db0bfbefd8995ead5904b5d0e7bc146b
 Description: Fully Automatic Installation
  FAI is a non-interactive system to install a Debian GNU/Linux operating
  system unattended on a PC cluster. You can take one or more virgin
  PCs, turn on the power, and after a few minutes, Linux is installed,
  configured, and running on the whole cluster, without any interaction
  necessary. Homepage: http://www.informatik.uni-koeln.de/fai

För PXE så kan du nätboota Linux med dhcp3-servern och etherboot.
Du får bygga din egen kärna med ip-autoconf och nfsroot förståss.
Alternativ kan vara att flasha etherboot direkt till nätverkskortet
(går med Intel och 3Comkort), köra linuxbios och att boota från
diskett (etherboot eller Linux).

 http://www.etherboot.org/
 http://www.rom-o-matic.net/
 http://www.ltsp.org/
 http://www.ltsp.org/documentation/pxe.howto.html
 http://www.linuxbios.org/

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data      karl@kalle.csb.ki.se
Lilla Aspö 2340                         Nätverk
S-742 94 Östhammar      0173 140 57      Datorer/Utrustning
Sweden            070 511 97 84    Linux/Unix konsulting
-----------------------------------------------------------------------
Reply to: