[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Programmeringsproblem Stig Andersson wrote on May 16, 2003 at 10:07:54 AM:
[snip]
> 
> Hur skall jag kunna plocka upp IP nummert (212.112.162.203)
> och lägga det i en variabel? 
> 

Finns många olika metoder, testa tex med:

IPLISTA=`dig -f host.god | awk '/^[A-z0-9]/ {print $5}'`

Annars kan jag rekommendera perl :P


-- 
 . David Hardne <dh@tx.se>
 `-- wget -O- tx.se/dh|gpg --importReply to: