[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

OT: tv-system (was: Re: Nvidia (mer utförlig information))onsdagen den 7 maj 2003 kl 10.46 skrev Fredrik Persson:

Att just dessa program har körts samtidigt kan vara en ren slump. Jag
spelar nämligen automatiskt in ungefär 12 timmar TV varje dag.

Får man fråga vad du spelar in då?

Jag hämtar TV-tablåer från Internet, tilldelar värden till programmen baserat på nyckelord och kategori, samt beräknar vad som ska spelas in för att maximera summan av programmens värden. Högst värden får program som matchar "Star Trek", men de sänds tyvärr alltför sällan. Andra saker som spelas in är t.ex. Futurama, Simpsons, Spin City, The Office, Six Feet Under, actionfilmer, sci-fi filmer, nyheterna, samhällsprogram, populärvetenskap samt vissa av utbildningsradions program.

Nu håller jag på med ett GUI för att välja bland de inspelade programmen med hjälp av fjärrkontrollen eller röststyrning. Samtidigt tittar jag på möjligheten att integrera mitt system med MythTV eller Freevo, vilket kanske är den bästa lösningen på sikt. Andra saker som behöver göras är en allmän förbättring och uppsnabbning av urvalsprocessen samt byte till XMLTV istället för mitt hemmahackade perlprogram för att hämta tablåer.

Rent allmänt tycker jag att ett TV-system till Debian, anpassat för svenska förhållanden, vore bra att ha. Synd bara att det inte verkar finnas ännu -- det är därför jag har börjat göra ett själv.

Hoppas det svarar på din fråga!

/ÅkeReply to: