[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nvidia (mer utförlig information)> 
> Jag har nvidia-glx-1.0.4349 under 2.4.20-kärnan. Jag var nyss inne på 
> Nvidias hemsida och såg att de släppt en ny version den 24 april som 
> kanske fungerar bättre. Ska prova.
> 

Nvidia-drivarna har fungerat perfekt för mig så länge som jag kört dom. Både på en överklockad Celeron-processor och på min Athlon-processor med KT133A-moderkortskretsar.

Vad har du för dator och moderkort? Har hört folk som haft problem med AMD-processorer och NVIDIA-drivarna. Det finns en hel del att läsa i README-filen som följer med drivarna. Där nänms några moderkort och förslag på åtgärder...

Det kan ju också vara buggar i programmen du använder som gör att de inte fungerar bra med NVIDIAs drivare men det är inget som jag egentligen kan uttala mig om. Tyvärr är det så att folk i allmänhet inte är så pigga på att ge support på problem med NVIDIAs drivare (antagligen för att det kan vara svårt) med ursäkten att de är ofria.

mvh
Daniel Sundberg
http://sumpan.com

> I kärnan har jag också v4l2 och bttv. Samtliga gånger datorn har fryst 
> har följande program körts:
> 
> 1) Nuppelrec -- för att spela in video från mitt TV-kort.
> 2) Mencoder -- för att postprocessa inspelade program (deinterlace, 
> denoise samt omkodning till divx).
> 
> Att just dessa program har körts samtidigt kan vara en ren slump. Jag 
> spelar nämligen automatiskt in ungefär 12 timmar TV varje dag.
> 
> Det verkar inte som om något skrivs till loggfilerna när datorn fryser. 
> En gång frös datorn medan jag hade första ttyn uppe  (?, dvs. 
> tex-konsolen som man får genom att trycka alt-f1). Då kom det upp lite 
> information. "Process mencoder" plus något som såg ut som en stackdump. 
> När datorn fryser verkar eventuell musik som spelas hamna i en mycket 
> kort loop (låter som den hakat upp sig på en fjärdedels sekund eller 
> något). Det tycks gå ungefär tre dagar mellan frysningarna. Sedan jag 
> tog bort nvidias skräprutiner har datorn fungerat felfritt i minst 14 
> dagar.
> 
> /Åke
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: