[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pop3 --> imapd --> client



* Quoting Torbjörn Svensson <tobbe.svensson@soderhamn-net.com> [21 Mar-03 17:55]:
> hej, tack för din hjälp, men jag tror att det blev ett litet missförstånd.
> vill inte att mailen ska hamna hos några användare (/var/*) utan vill 
> att den ska hamna i ~/Mail (/home/azoff/Mail då jag bara har den 
> användaren)
> har kikat lite på fetchmail och har förstått att den kan göra en del av 
> jobbet. här har dock förekommit att litet missförstånd. förklara mha ett ex.
> 
> har 2 konton (k1 och k2). vill att all mail som kommer till k1 ska hamna 
> i ~/Mail/k1/ och all som kommer till k2 i ~/Mail/k2/

~/Mail/k1/, menar du att du vill ha "MH" style på mailboxen då? En
fil för varje meddelande, eller alla mail i en "inbox" med "mbox" format?

Du kan använda procmail för denna sortering:

:0
* ^Sorteras-till: k1
/home/azoff/Mail/k1/inbox

:0
* ^Sorteras-till: k2
/home/azoff/Mail/k2/inbox


I fetchmailrc måste du också se till att tagga upp mailen så att den
lägger till "Sorteras-till:" headern. Detta kan göras med formail.


ETT ANNAT SÄTT:

kom just på en mkt enklare variant. Specificera MDA'n i fetchmailrc, typ


poll mail.k1server.se with proto POP3 
    user "k1" there with password "xxxx" is azoff here 
    and wants mda "formail >> ~/Mail/k1/inbox"

poll mail.k2server.se with proto POP3 
    user "k2" there with password "xxxx" is azoff here 
    and wants mda "formail >> ~/Mail/k2/inbox"


detta borde funka nästan rakt av. Se upp med låsning av mailboxen bara.
Det är inte så bra om formail appendar ett mail samtidigt som den skrivs om av
imapd.


> hoppas att detta förtydligar lite.

detsamma :)

> när jag använder en mailclient för att läsa mail så är det mozilla jag 
> använder genom imapd och aldrig lokalt.
> när mailen sen har hamnat i k1 resp k2 så vill jag ha 2 olika login för 
> de olika kontona. dvs, de ska vara helt separerade från varandra.

två olika login, helt separerade.. det låter precis som att det är det är två
olika konton i /etc/passwd du ska ha isåfall, och då är det lika bra att ha en
.fetchmailrc för varje användare?

> har du fler funderingar på hur jag menar så får du gärna höra av dig 
> antingen via mail eller irc. finns på IRCnet och freenode under nicket 

helst via mail. dock skulle jag uppskatta om diskussionen fördes på
mailinglistan eftersom fler kan då svara och hjälpa till.

mvh,
 Stefan



Reply to: