[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pop3 --> imapd --> clientOn Fri, Mar 21, 2003 at 03:12:46PM +0100, Torbjörn Svensson wrote:
> sätt kan få den att plocka ner all mail ifrån ett par olika pop3 konton 
> för att sedan agera imapd i mitt lilla nätverk.

fetchmail kan hämta post rån pop, imap och andra källor. Hittade ingen
tutorial för den. Bara en man sida
http://catb.org/~esr/fetchmail/fetchmail-man.html

> ex. Kalle skickar mail till ..@soderhamn-net.com, min server plockar ner 
> det och lägger det på en imapd vilken jag connectar till och kan läsa.
> Är deta en onödigt kompliserad väg ?

Jag kör en liknande setup, men jag forwardar alla andra email adresser
till min sever, men har man inte den möjligheten är det en lösning att
servern hämter den.

> Skulle även vilja att min server skapar olika mappar för mail från olika 
> konton.

För att sortera inkommande post i olika mappar eller köra det genom
program (spamfilter etc) använder jag procmail. how-to:
http://userpages.umbc.edu/~ian/procmail.html

/MichaelReply to: