[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jag vill ha en web-browser med JAVA!!!> Läs README.Debian /usr/share/doc/mozilla eller vad nu browserns paket
> heter.  Där står typiskt saker som kan vara bra att veta om paketet på
> en Debianmaskin.  I det här fallet en apt-rad du kan använda för att
> få javastöd.

Precis. Den här raden använder jag med framgång:

deb ftp://ftp.funet.fi/pub/languages/java/old/Linux/jdk/debian/ unstable non-free main

    /ClackeReply to: