[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jag vill ha en web-browser med JAVA!!!Läs README.Debian /usr/share/doc/mozilla eller vad nu browserns paket
heter.  Där står typiskt saker som kan vara bra att veta om paketet på
en Debianmaskin.  I det här fallet en apt-rad du kan använda för att
få javastöd.

/Micce

-- 
Mikael Hedin, MSc +46 (0)8 344979 (home) +46 (0)70 5891533 (mobile)
[gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26  30C4 5793 29D3 C01B 2A22]Reply to: