[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Ssh hurdå?JO, jag sitter bakom en FW som gör att man måste använda en www proxy
för att ta sig ut...
Det problemet var enkelt. Corkscrew löste det problemet..
Nu sitter jag på inloggad på burken bortom fw och proxy, och vill kasta
upp en xterm på den från min maskin (innanför fw&&proxy)
På klienten finns X igång (-ac) så jag ska kunna kasta dit ett fönster.
Men hur gör jag?  

Lasse
-----------------------Reply to: