[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mail/pop3-serverOn Wed, 5 Mar 2003, Marcus Lindström [www.seg.nu] wrote:

> hur ska jag kunna veta vad som är enkelt och säkert?

Det enklaste är att fråga på listan. Räkna med att du får lika
många svar som det finns epostservrar till debian. ;-)

Jag föredrar exim till debian eftersom det är standard, enkelt
att konfigurera med eximconf och spamsäkrat redan från början.

Som pop3/imap använder jag ipopd-ssl samt imapd-ssl. Samma 
paket finns även utan ssl men paranoia är bra i kombination
med lösenord tycker jag. Alla paketen är bara att installera
så funkar allt mot vanliga användarkonton. 

De flesta andra epostservrar har såvitt jag vet ungefär samma
egenskaper i debian eftersom de paketansvariga är noga med att
göra vettiga standardinställningar när de skapar paketen. Tack
för det, Debian!

-- 
Fredrik Jonson
Reply to: