[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: HELP: usb webcamera (spyc@m 300, module stv680 )!Det beror nog på att du har laddat en modul (tror det är stv680), och
då fungerar den som en webkamera med t.ex. xawtv.  Om du skall använda
pencam måste du ta bort modulen, och sedan köra pencam.

Jag fick det att fungera tidigare, men lämnade tillbaka kameran, så
detta är vad jag kommer ihåg.

HTH,

Micce

-- 
Mikael Hedin, MSc +46 (0)8 344979 (home) +46 (0)70 5891533 (mobile)
[gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26  30C4 5793 29D3 C01B 2A22]Reply to: