[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Emacs scrollbarOn 2003-01-16 14:50:52 +0100, Pontus Johannisson wrote:
> Standarduppförandet för rullisten i Emacs21 är att man kan dra med
> mittknappen, medan knapp ett och tre fungerar ungefär som PageUp och
> PageDown.  Tyvärr är ju Emacs ganska ensam om att fungera på detta sätt.
> 
> När man kompilerar Emacs kan man få alla tre knapparna att fungera som
> mittknappen. Kan man konfigurera detta för Emacs21 i woody utan att behöva
> kompilera?

Den hdr raden har funkat for mig i bade emacs 20 och 21:

(global-set-key [vertical-scroll-bar down-mouse-1] 'scroll-bar-drag)

-- 
Kalle Hasselström, kha@treskal.com
      www.treskal.com/kalleReply to: