[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: skärmdump?On Wed, 15 Jan 2003 [02:14],
  Jenny Nordgren (lost@apollo.nu) wrote:

> okej, jag vet inte hur dum den här frågan är, men det verkar inte gå att 
> finna någon vettig förklaring till hur man gör en skärmdump i debian och 
> sedan får tag på den. "Print Screen" vet jag hur man trycker på, men 
> skapar det en skärmdump, och var hamnar den isf? Eller behöver man något 
> program/verktyg?
> 
> 'apropos screendump' hittar just 'screendump' men kommandot saknar 
> manualsida.
> 
> Om det har betydelse så kör jag med windowmaker.

Det finns många sådana verktyg.

Du kan installera imagemagick och använda 'import'

~ > import skarmdump.jpg

Då tas en skärmdump över skärmen, vill man bara ta en viss applikation
finns det flaggor som fixar sådant. Imagemagick innehåller också en hel
del trevliga konverteringsverktyg.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: