[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GnomeICUmån 2002-12-23 klockan 21.19 skrev Erik Jonsson:
> On Mon, 2002-12-23 at 17:30, Johnny Chadda wrote:
> > Jag har ett konstigt fel med GnomeICU i Debian;
> > Den vägrar spela upp ljud.
> 
> i paketet wavtools finns wavp, skriv in wavp /home/foobar/ljud.wav i
> ljudgrejorna i inställningar... sen har du ljud. varför man nu vill ha
> ljud till gnomeicu har jag ingen aning om men ja... ;]
> 
> eller du kanske försökt med det? uppfattade bara inte riktigt vad det
> var du egentligen försökt med?
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 
Har samma problem, har prövat med både wavp & play, funkar inte iaf
jag VILL att det skall låta....någon??
Reply to: