[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

GnomeICUHej listmedlemmar,

Jag har ett konstigt fel med GnomeICU i Debian;
Den vägrar spela upp ljud.

Jag får inget som helst felmeddelande, så jag vänder mig till listan.
Har någon kanske något förslag som kan lösa detta? Någon har kanske 
var med om samma sak?

Notera, ljudet fungerar utmärkt för övrigt i systemet.

MVH,
Johnny


-- 
Johnny Chadda
zeth@linux.nu
http://zeth.kodslav.org/~zeth/

Attachment: pgpPtdEv2WGrI.pgp
Description: PGP signature


Reply to: