[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hur ändras "Video-mode" och "font" i consoln?> Jag testade att ändra i lilo.conf till: vga=ask
> MEN vad jag än sedan valde, så ändrades det tillbaka till ursprungliga 
> såfort kärnan var laddad..

Det är nog /etc/init.d/console-screen.sh som spökar.

> bla bla.., vga=791, MEN det blev blank skärm men debian, men den i lilo:n.
Knoppix har nog framebuffer-läge på...

/* Qerub <qerub@home.se>


Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: