[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gpg i ett cron-script..Niclas Söderlund:

> och får följande felmeddelande, antar det har något med pipe'n av
> lösenordet att göra in till ggp. Men hur göra för att få detta att fungera?

Enligt manualsidan finns --no-tty som du kan testa att lägga in. Det
kan även vara lämpligt att lägga in flaggan --batch för att den inte
ska försöka göra något interaktivt.

Men varför vill du egentligen signera dina säkerhetskopior? Om du bara
vill ha en kontrollsumma för att kunna se om arkivet gått sönder
rekommenderar jag att du istället använder md5sum. Att signera ger
ingen ökad säkerhet (arkivet är inte krypterat).

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.Reply to: