[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

gpg i ett cron-script..Tjopp,

gör följande i ett cron-script:

0 19 * * *                   /bin/sh /backup/backupscript

"
#!/bin/sh
# Niclas S Techtrade 2002-06-20
#
cp -v /data/backup/*.gpg /data/backup/old
tar cvzf /data/backup/soderlund-etc.tgz /etc
tar cvzf /data/backup/soderlund-bind.tgz /etc/bind
tar cvzf /data/backup/soderlund-www.tgz /data/www
tar cvzf /data/backup/soderlund-usr.tgz /usr
tar cvzf /data/backup/soderlund-home.tgz /home
echo <ett lösenord> | /usr/bin/gpg -c --yes --passphrase-fd 0 /data/backup/soderlund-etc.tgz echo <ett lösenord> | /usr/bin/gpg -c --yes --passphrase-fd 0 /data/backup/soderlund-bind.tgz echo <ett lösenord> | /usr/bin/gpg -c --yes --passphrase-fd 0 /data/backup/soderlund-www.tgz echo <ett lösenord> | /usr/bin/gpg -c --yes --passphrase-fd 0 /data/backup/soderlund-usr.tgz echo <ett lösenord> | /usr/bin/gpg -c --yes --passphrase-fd 0 /data/backup/soderlund-home.tgz
# Done

"

och får följande felmeddelande, antar det har något med pipe'n av lösenordet att göra in till ggp. Men hur göra för att få detta att fungera? Är det någon annan FD som gäller när det körs utan en tty i bakgrunden? När jag kör scriptet från konsoll eller via en ssh/pts session fungerar det fint..

"
gpg: cannot open /dev/tty: No such device or address
gpg: cannot open /dev/tty: No such device or address
gpg: cannot open /dev/tty: No such device or address
gpg: cannot open /dev/tty: No such device or address
gpg: cannot open /dev/tty: No such device or address
"

mvh Niclas

|_|_|_|_| Niclas Söderlund
|_|_|_|_| All work and no play makes Jack a dull boyReply to: