[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: FTP-serverOn Fri, 13 Dec 2002 [16:37],
  Jonas Jacobsson (jonas@cytech.nu) wrote:

> Hej.
> 
> Vilken FTP-server rekomenderar ni att man ska köra (under Woody)?
> 
> Jag vill kunna låsa vissa ftp-användare till en fast katalog
> medan andra användare ska kunna "browsa" hela systemet.

ProFTPD.

apt-get install proftpd


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: