[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: FTP-serverOn Fri, 13 Dec 2002 16:37:38 +0100
Jonas Jacobsson <jonas@cytech.nu> wrote:

> Hej.
> 
> Vilken FTP-server rekomenderar ni att man ska köra (under Woody)?
> 

Proftpd rekommenderar jag tveklöst.

> Jag vill kunna låsa vissa ftp-användare till en fast katalog
> medan andra användare ska kunna "browsa" hela systemet.
> 

Inga som helst problem att konfigurera. Använd "systemanvändare", egen passwd-fil för ftp-servern. Ett annat alternativ är att ha användarna i en MySQL-databas. Något som jag själv tycker är oerhört smidigt med ett fint php-gränssnitt till.

/Daniel

> /jonas
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: