[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt-get problemOn Mon, 2002-12-09 at 21:42, Conny Brunnkvist wrote:
> > changing the cache size in /etc/apt/apt.config 'APT::Cache-Limits [number];'
> did not help and the
> 
> Det var inte så att du skrev ...-Limits (pluralis) i stället för -Limit
> (singularis) va? ;-)
> 
Du, det där var ett skamligt förslag! Om du hade haft fel hade jag blivit väldigt förolämpad men du hade faktiskt rätt...;-)
...add the line 'APT::Cache-Limits xxx' stod det här:
<http://cert.uni-stuttgart.de/archive/debian/user/2002/09/msg01080.html>
jag bara kopierade och klistrade APT::Cache-Limits från webbsidan utan att titta i man apt.conf...:-/
Oh well, the small things in life...

Tack för din vakna blick,

HÖ

Reply to: