[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bf2.4 problemHallå

Jag har stött på ett problem vid installation. Jag försöker köra med
bf2.4 imagen.. Jag vet att den inte är stabil, ändå..
För jag lyckades med den "vanliga" installationen via pxe, men då jag
försöker byta kernel så går det åt ...pipsvängen.
2.2-20 eller vad det är på dom vanliga diskarna funkar jätte bra när jag
ska installera, men jag vill ha vissa delar ur 2.4 kerneln.. Så jag
försöker byta.

---/snip bf2.4 boot medelande
PIIX4: IDE controller on PCI bus 00 dev 39
PIIX4: chipset revision 1
PIIX4: not 100% native mode: will probe irqs later
    ide0: BM-DMA at 0x1440-0x1447, BIOS settings: hda:pio, hdb:DMA
hda: SunDisk SDTB-128, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: 31360 sectors (16 MB) w/1KiB Cache, CHS=490/2/32
ide-floppy driver 0.97.sv
Partition check:
 hda:
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
PCI: Enabling device 00:11.0 (0000 -> 0003)
PCI: Found IRQ 5 for device 00:11.0
PCI: Sharing IRQ 5 with 01:00.0
cpqarray: Sorry, I don't know how to access the SMART Array controller
00000000
PCI: Found IRQ 5 for device 00:11.0
PCI: Sharing IRQ 5 with 01:00.0
---------sista 6 raderna blir till oändlig loop---

-------med vanliga boot floppy -- via pxe går det bättre--- 
Loading Linux..................Linux version 2.2.20 (herbert@gondolin)
(gcc version 2.7.2.3) #1 Sat Apr 20 11:45:28 EST 2002
PIIX4: IDE controller on PCI bus 00 dev 39
PIIX4: not 100% native mode: will probe irqs later
    ide0: BM-DMA at 0x1440-0x1447, BIOS settings: hda:pio, hdb:DMA
hda: SunDisk SDTB-128, ATA DISK drive
hdb: IBM-DBCA-206480, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: SunDisk SDTB-128, 15MB w/1kB Cache, CHS=490/2/32
hdb: IBM-DBCA-206480, 6194MB w/420kB Cache, CHS=789/255/63
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
Partition check:
 hda:
 hdb: hdb1 hdb2

------- som synes hittar den inte hdb med bf2.4, men med
vanliga....-------

Vad saknar 2.4 kärnan som 2.2 kärnan har? Eller kanske det är tvärtom?


Lasse
--------------------------------------------
Light thinks it travels faster than anything but it's wrong. No matter
how fast light travels it finds the darkness has always got there first,
and is waiting for it.
 Reply to: