[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

inetd i woody broken?Hej

Jag updaterade ett system till woody och FTP, CVSpserver och rshd slutade funka. Det visade sig att de kördes via inetd. Jag lyckades inte hitta något fel i min inetd konfigurering, fick *inga* rapporter om vad som misslyckades i några loggar.

Jag bytte till xinetd och allt började funka igen.

Har någon mer råkat ut för detta? Någon som vet vad som hänt med inetd, någon ny feature man måste anpassa sig till?

/LaHReply to: