[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Offtopic: Stacken föreläsningHej!

Lite offtopic, men när vi träffades för Stockholmsmöte förra gången så
pratade vi om möjligheten att träffa annat Unix folk, öppna
föreläsningar mm.

Stacken har börjat med Stacken föreläsningar och den här ska tydligen
vara öppet för allmänheten i mån av plats. 

Från www.stacken.kth.se
(mer info kommer förhopningsvis komma på:
http://www.stacken.kth.se/kalender/)
------------------------------------------------
Torsdag 7 november

    Stackenföreläsning: Richard Levitte ger PKI och OpenSSL del 1: X.509
ur användarens och klientprogrammets synvinkel. Det kommer att ingå lite
historia, tankarna bakom innehåll och format, hur de kan användas, hur
man kan lita på dem och kolla att de är äkta.

    Detta är den första av tre föreläsningar om X.509/RFC3280,
certifikat, certifikatkedjor och hur man hanterar sådana.

    Richard har bl.a. jobbat med certifikathantering under de 3 senaste
åren och är medutvecklare av OpenSSL.
------------------------------------------------

Mvh Mikael
-- 
Email: mikan@mikan.net		mobile: +46 70 740 1585
PGP: 1024D/20E93E8E 76F9 E895 1073 12B8 A281  8144 5A1E 4BDD 20E9 3E8EReply to: