[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: skicka/hämta post via modemHej

det skulle iofs vara att lagga det i cron eller sa
foo && bar && koppla_upp && fetch_mail && koppla_ner
kanske?


MVH Bengt Thorstensson

On Mon, 28 Oct 2002, Zrajm C Akfohg wrote:

> Tjipp!
>
> Jag skulle vilja få min maskin att automagiskt koppla upp, skicka och
> hämta post och sen koppla ner. (Typ ett fint litet `pmail' kommando som
> komplement till `pon' och `poff'.)
>
> Min första tanke var att helt enkelt stoppa in ett extra skript i
> /etc/ppp/ip-up.d/ (som börjar på `z' ellen nåt annat som gör att det
> garanterat körs sist av skriptarna där) som bara körs om man startar pon
> med
>
>  pon ipparam disconnect-immediately
>
> eller liknande. Men eftersom fetchmail körs i bakgrunden (av
> /etc/ppp/ip-up.d/fetchmail) så lär ju den lösningen koppla ner mitt i
> ev. upp/nertankning av mail.
>
> Det måste finnas nåt bättre sätt. Nån som har idéer?
>
> /Zrajm C Akfohg
>
> --
>  Sökare: 0740-145753  Zrajm C Akfohg  <zrajm@klingonska.org>
>  Telefon: 018-500911  Villav.33, 2tr  www.klingonska.org/~zrajm
>  Iseekyou: 1676 9663  Upsala, Sweden  SuvwI' Hol DajatlhlaH'a' je?
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>Reply to: