[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: Re: Flera linux dist. med samma /home dir.??> Glömde att skicka en kopia till listan också.
> 
> ---------- Forwarded Message ----------
> 
> Subject: Re: Flera linux dist. med samma /home dir.??
> Date: Sun, 27 Oct 2002 10:00:51 +0100
> From: Christian von Schultz <schultz@linux.nu>
> To: RoHa <roha@telia.com>
> 
> On Saturday, 26. October 2002 17:25, RoHa wrote:
> > Hej!
> > Jag kör flera olika linux distributioner (debian,gentoo,SUSE) mha dual-boot
...
> > /Robert
...
> [root@debian root]# cd /home/användarnamn
> [root@debian användarnamn]# mv .* punktfiler-debian/

GÖR ALDRIG NÅGONTING SÅDANT.
Använd

 $ mv `ls -A` punktfiler-debian

istället!

Anledning:

 ".*" innehåller bl.a. katalogerna "." och ".." vilka man INTE ska
 ange. De hör till katalogstrukturen och de ska man INTE göra mv på.
 Enligt:

 $ mkdir a
 $ cd a
 $ touch .nb .d .a .d .f
 $ ls -la
 total 12
 drwxr-xr-x  2 karl   users    4096 Oct 27 11:25 ./
 drwxr-xr-x 101 karl   users    8192 Oct 27 11:25 ../
 -rw-r--r--  1 karl   users      0 Oct 27 11:25 .a
 -rw-r--r--  1 karl   users      0 Oct 27 11:25 .d
 -rw-r--r--  1 karl   users      0 Oct 27 11:25 .f
 -rw-r--r--  1 karl   users      0 Oct 27 11:25 .nb
 $ mkdir ../b
 $ mv .* ../b
 mv: cannot overwrite directory `../b/.'
 mv: cannot overwrite directory `../b/..'
 $ ls -la
 total 12
 drwxr-xr-x  2 karl   users    4096 Oct 27 11:25 ./
 drwxr-xr-x 102 karl   users    8192 Oct 27 11:25 ../

 så uppstår förvisso inga problem i Linux, men tro inte att andra Unixar
 hanterar det på samma sätt.
 Liknande gäller:

 $ touch hej av adsf a df 
 $ mkdir c
 $ cd c
 $ mv .. hej
 mv: cannot copy a directory, `..', into itself, `hej'

 Dessutom kan man förledas till att göra

 # cd /home/användarnamn
 # rm -rf .*

 vilket i innebär att /home och allt dess innehåll tas bort.
 Lycka till och förklara vad som skett till dina användare.

...
> MVH Christian von Schultz
...

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data      karl@kalle.csb.ki.se
Lilla Aspö 2340        0173 140 57            Nätverk
S-742 94 Östhammar      018 260 900      Datorer/Utrustning
Sweden            010 270 26 67    Linux/Unix konsulting
-----------------------------------------------------------------------Reply to: