[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: en fråga tillOn Mon, 21 Oct 2002 [12:39],
  Johan Persson (johan.persson@hooya.com) wrote:

> Jag har alltså ingen internet access här (sitter på min winXP installation)
> När jag växlar till linux så kommer jag inte åt nätet, vilket gör att jag
> inte kan
> ladda hem något program som hjälper mig konfa nätverket.
> 
> Jag behöver alltså till att börja med hjälp med att konfa det för
> nätverket..
> 
> jag har ett fast internt IP som jag ansluter till en gateway ..
> ähh här e mina uppgifter för windows, försök o hjälp mig :)
> 
> IP 192.168.0.3
> GATEWAY 192.168.0.254
> DNS 195.42.198.5
> DNS 195.42.198.10
> NÄTMASK 255.255.255.0
> 
> Hur bär jag mig åt?

Editera /etc/network/interfaces
Lägg till, eller ändra beroende på om det finns eller inte.

auto eth0
iface eth0 inet static
  adress 192.168.0.3
  netmask 255.255.255.0
  network 192.168.0.0
  broadcast 192.168.0.255
  gateway 192.168.0.254

Editera /etc/resolv.conf
Lägg till, eller ändra beroende på om det finns eller inte.

nameserver 195.42.198.5
nameserver 195.42.198.10

Sedan tar du upp interfacet med de nya konfigurationerna med:

ifup eth0

Många av sådana här vanliga frågor hittar du enklare genom att använda
google.com och läsa vanliga manualer. Då slipper du fråga om allt, och
allting.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: