[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Howto mount /mount/192.168.0.102 via ssh?On Mon, 21 Oct 2002 [12:49],
  Tommy Dugandzic (todu5811@home.se) wrote:

> Jag illustrerar min fråga med ett konkret exempel:
> 
> 192.168.0.102 kör RH.
> 192.168.0.103 kör Debian.
> 
> Jag vill kunna köra exv:
> 
> [tommy@192.168.0.103 /]$ cat /proc/cpuinfo|grep -e "model name"
> model name   : Pentium II (Deschutes)
> [tommy@192.168.0.103 /]$ cat /mount/192.168.0.102/proc/cpuinfo|grep -e \
> "model name"
> model name   : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.70GHz
> [tommy@192.168.0.103 /]$
> 
> Jag vill att detta ska gå via ssh.
> 
> Fotnot: Ssh och sftp funkar redan mellan datorerna.

ssh tommy@192.168.0.102 cat /proc/cpuinfo|grep -e "model name"

Där krävs att du skriver ditt lösenord, men det går ju att lösa så du
slipper sådant.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: