[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Fwd: Dålig fart på ftp.sunet.se]On Wed, 09 Oct 2002 [08:48],
  Karolina Lindqvist (pgd-karolinali@algonet.se) wrote:

> måndagen den 7 oktober 2002 15.38 skrev Emil:
> 
> > Eller se till att din (ip) address som resolvas till sverige. Det finns
> > en egen klass för (500) svenska användare som _mycket_ sällan är full.
> 
> 230-You are user number 980 out of a possible total of 1000 in your class.
> 
> Ok, hur gör man det?
> 
> Jag har telenordia ADSL, vilket ger Telias IP-adresser. Kan det tänkas att 
> sunet inte vet om att de är svenska?
> 
> Min IP-adress är just nu 217.209.44.223
> vilket ger
> h223n3c1o1018.bredband.skanova.com
> 
> Går det att få sunet att förstå att denna adressgrupp faktiskt ligger i 
> sverige, om det är nu som är problemet.

Jag har samma problem. Min host slutar på .net, därav räknas jag
tydligen inte som svensk, även om ip-spanet är helt klart svenskt.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  SCNA, SCSA 
. qbranch system management | /|_, \\  HPCITP, LCP Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: