[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: BounceVad säger loggarna? Är det postfix du kör? Postfix säger även problemen
när du kör kommandot mailq har jag för mig. Typ något med att
förbindelsen avbröts och att mailet kanske levereras två gånger.
Sendmail är mer kryptisk tror jag (har äntligen så smått börjat
förtränga sendmail).

- larsOn Thu, 17 Oct 2002, quesy wrote:

> Jag kom på att det är nog inte bounce som är problemet.
>
> Problemet som jag tror är att stora mail fastnar i queue på antingen min
> server eller mottagarens. Finns det inget bra sätt att lösa detta på, jag
> vet att det är för stora mail som skickas. Jag har förklarat detta för
> användarna men dom vill ha det så.
>
> I det senaste fallet jag hade idag tror jag beror på att mottagarens server
> slutar svara och då ligger mailet kvar I min queue och försöker skicka om
> mailet, problemet är att mottagaren får mailet. Jag vet inte vad det är som
> händer, för om mailet kommer till mottagaren så borde det försvinna I min
> queue men det gör det inte utan det skickas om och om igen så mottagaren får
> det massa gånger.
>
>
> On 02-10-17 09.57, "Pelle Nilsson" <pelle.nilsson@focalpoint.se> wrote:
>
> > quesy <john@unixpimp.nu> writes:
> >
> >> Jag har stora problem med mail som bounce:ar. De mail som bounce:ar är mail
> >> som är över 19MB, dom ligger I min queue och skickas helatiden till
> >
> > Var studsar det egentligen? Är det säkert att det inte är den
> > mottagande servern, eller någon server på vägen, som begränsar? 19 MB
> > låter förresten som *alldeles* för mycket data för att skicka med
> > mail.
> >
> > mvh Pelle
> >
> >
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>Reply to: