[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: resolv.conf resettas



On Mon, Oct 14, 2002 at 10:09:58PM +0200, Ivar Alm wrote:
> Kanske kan få hjälp med en liten newbiefråga. Jag måste för närvarande 
> editera resolv.conf manuellt varje gång jag startat datorn. Varför? Var ska 
> jag ange mina nameservers så att de blir "permanenta"?

En gissning; du kör dhcp va? Åtminstonde dhcp-klienten pump skriver över
resolv.conf med data den får från dhcp-servern. Man kan ändra detta
beteende genom att peta in inställningar i /etc/pump.conf (exempel från
pump(8)): 

    # sample /etc/pump.conf file

    domainsearch "my.own.org own.org at.work.com"
    retries 3

    device eth1 {
      nodns
    }

-- 
Anders Lindahl
http://k76.ryd.student.liu.se/~lindahl/



Reply to: