[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vilken ADSL?Oj läste hela nyhetsbrevet nu och det gällde visst bara befintliga kunder. 

Här är länker iaf:
http://nyheter.idg.se/display.pl?ID=021009-PFA2

Ska nog läsa hela nyheterna innan jag säger nått nästa gång =)

//Mikael Börjesson


On Thu, 10 Oct 2002, Daniel Widerström wrote:

> On Wed, 9 Oct 2002, Adam Huuva wrote:
> 
> > Kan ni säga vilken ADSL av de leverantörer som levererar över
> > hela Sverige som är nåt att ha? Vilken är bäst av Telia, Telenordia,
> > Tele2, Spray?, ev. annan? För användning med debian.
> 
> Varken de eller någon annan levererar över hela Sverige.
> 
> Ingen är särskilt bra, det är mer bita i det sura äpplet som gäller, jag
> hade nog valt BoStream men de är rätt dyra.
> 
> /Daniel Widerström
> 
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 
> Reply to: