[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vilken ADSL?Nej ingen levererar över hela landet har jag märkt =) Sitter själv med
modem hemma.

Men bostream är väl dom som levererar "bäst" adsl. Bäst hastighet iaf och
vad jag läst så verkar det ju som om dom kommer tvingas sänka priset på
sitt 2,5 mbit´s adsl igen också. 

//Mikael Börjesson

On Thu, 10 Oct 2002, Daniel Widerström wrote:

> On Wed, 9 Oct 2002, Adam Huuva wrote:
> 
> > Kan ni säga vilken ADSL av de leverantörer som levererar över
> > hela Sverige som är nåt att ha? Vilken är bäst av Telia, Telenordia,
> > Tele2, Spray?, ev. annan? För användning med debian.
> 
> Varken de eller någon annan levererar över hela Sverige.
> 
> Ingen är särskilt bra, det är mer bita i det sura äpplet som gäller, jag
> hade nog valt BoStream men de är rätt dyra.
> 
> /Daniel Widerström
> 
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 
> Reply to: