[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: NFS-mount in WoodyEftersom du är i desperat behov av hjälp och din ton är så vänlig så vill jag gärna försöka hjälpa till även om jag är helt kass på NFS ;-) Eftersom du inte berättar ett smack om vad du testat eller vad du googlat på så kan du bara få ett stalltips:

Jag tror inte du installerat nfs-stöd i kerneln. Jag vet inte vad modulen heter men du kan titta vad som är laddat med
"lsmod" och smälla in fler moduler med "modutils".

För övrigt vet jag inte mer än att portmap/sunrpc ska vara igång för att det ska funka.

Kramar från Martin

Mathias Friman wrote:

Hej igen!

Jag skrev för några dagar sedan om en nfsd som jag inte fått igång.
Jag är i desperat behov av hjälp. Jag bifogar det meddelande som jag kört på den internationella debian-user.

Tacksam för svar
/Mathias


From: "Mathias Friman" <mathiaswce@hotmail.com>
To: debian-user@lists.debian.org
Subject: NFS-mount in Woody
Date: Mon, 07 Oct 2002 20:06:24 +0000

Hi everybody!

I'm having a bit of trouble with NFS exports in a standard Woody-dist. with the standard CD-image kernel named 2.2.20-idepci. I'm trying to export the directory ns1.knorca.se:/test (rwxrwxrwx) with the owner nobody.nogroup to the computer ns1 (that is export the directory to the computer who "owns" it) with read/write access. My exports-file looks like this on the computer "ns1":

/test    ns1(rw)

When booting the ns1-computer I get this message:

[cut]
Exporting directories for NFS kernel daemon...ns1.knorca.se:/test: Function not implemented.
done.
[cut]

and this in syslog

nfsd[214]: nfssvc: Function not implemented

Trying to mount the exported directory results in the following message:

mount: ns1:/test failed, reason given by server: Permission denied

with syslog saying:

rpc.mountd: Authenticated mount request from ns1.knorca.se:853 for /test
rpc.mountd: getfh failed: Function not implemented

The hosts.allow and hosts.deny files are both completely empty, except for the standard comments.

Even if I set exports-permission to * it does not do the trick. I suppose that the reason for this is that the nfsd-module is not compiled into the kernel. Therefore I tried to compile a new fresh 2.4.18-kernel, but it won't boot. I think I read something about inserting some parameters into lilo.conf to boot 2.4.x-kernels but I am not sure. Anyone interested to give me a hand?

I have the 7 iso-cd's of Debian 3.0 but not possibility to connect my >site to the internet.

Kind regards,
Mathias Friman/Sweden


_________________________________________________________________
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-request@lists.debian.org with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

_________________________________________________________________
På MSN hittar du det roliga, intressanta och användbara på internet: http://www.msn.seReply to: