[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dålig fart på ftp.sunet.se> Jag tycker att ftp.sunet.se har gått rätt trögt på sistone. Kan någon
> bekräfta?
>
> alex
>
>
> --
> Alex Polite
> http://plusseven.com/gpg
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org

Kan vara för att sunet håller påatt uppdatera sin serverhall fanns nått om
det i tidningen Microdata. Skulle enligt deras uppgift vara klart i slutet
på Oktober.
Reply to: