[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dålig fart p å ftp.sunet.seFredrik Jonson wrote:
> 
> On Mon, 7 Oct 2002, Alex Polite wrote:
> 
> > Jag tycker att ftp.sunet.se har gått rätt trögt på sistone. Kan någon
> > bekräfta?
> 
> Jag tror att de har infört begränsningar på de som laddar ner
> cd-ison. Jag testade nu och på vissa ison får jag bara 64kB/s medan
> jag med lätthet kan ladda ner enskilda debian-paket i 3-5MB/s.

Hmm.  Hur laddar du ner (ftp eller http)?  Det finns ingen medveten
hastighetsbegränsning på iso-filer, däremot hanteras de i http-fallet av
en egen demon för att inte ordinarie webserver skall blockeras av dem.
  På ftpsidan görs ingen skillnad, kan du ha hamnat på olika maskiner
(med olika last)?

// EmilReply to: