[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dålig fart på ftp.sunet.seDen är ofta full åxå. Dvs 1000 anonyma användare. :(
Därför har jag övergett Sunet helt och hållet. Kör på ftp.se.debian.org
och ftp.du.se istället.

Mvh
/Thomas

Jonas Björck wrote:
> 
> Jag har tyckt detta länge, så därför har jag istället kört med funet.fi
> & du.se, jag har upplevt att dom nyttjar min bandbredd till fullo vilket
> sunet.se inte gjort dom sista gångerna.
> 
> //-Jonas
> 
> -----Original Message-----
> From: Alex Polite [mailto:m2@plusseven.com]
> Sent: den 7 oktober 2002 09:34
> To: debian-user-swedish@lists.debian.org
> Subject: Dålig fart på ftp.sunet.se
> 
> Jag tycker att ftp.sunet.se har gått rätt trögt på sistone. Kan någon
> bekräfta?
> 
> alex
> 
> --
> Alex Polite
> http://plusseven.com/gpg
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: