[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Dålig fart på ftp.sunet.seJag har tyckt detta länge, så därför har jag istället kört med funet.fi
& du.se, jag har upplevt att dom nyttjar min bandbredd till fullo vilket
sunet.se inte gjort dom sista gångerna.

//-Jonas

-----Original Message-----
From: Alex Polite [mailto:m2@plusseven.com] 
Sent: den 7 oktober 2002 09:34
To: debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: Dålig fart på ftp.sunet.se

Jag tycker att ftp.sunet.se har gått rätt trögt på sistone. Kan någon
bekräfta?

alex


-- 
Alex Polite
http://plusseven.com/gpg


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org


Reply to: