[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Mailmanproblem
Försöker installera och testa mailman på en woody3.0. Verkar ha problem
med låsningar.

Har uppdaterat /etc/aliases med test: "|/var/lib/mailman/mail/wrapper
post test"

/var/log/mailman/qrunner rapporterar: 

Oct 03 17:15:02 2002 (1348) Could not acquire qrunner lock

bin/check_perms => No problems found

desk:/var/lib/mailman# ls -l mail/wrapper 
-rwxr-sr-x  1 root   list     5840 25 aug 20.57 mail/wrapper


desk:/var/lib/mailman# ls -ld /var/lock/mailman/ 
drwxrwxrwx  2 root   list     4096 3 okt 17.20
/var/lock/mailman/

Använder mailman tillsammans med postfix

Vad gör jag för fel? 

/Anders WReply to: