[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Routingrproblemtor 2002-08-29 klockan 09.25 skrev Anders Wallenquist:
> From: anders.wallenquist@kreawit.se
> 
> Mikael: Testa tcpdump
> 
> Det jag kan se är att debianburken får tillbaka svar från www.sinet.se medan RH burken inte får det. Det kanske går att kika på routingbesluten på något sätt?
> 
Men ser packeten från rh burken likadant ut som den från debian burken?
Du vill se om det är några skillnader. Vad trodde dhcp klienten om
konfigurationen? Görs address översättningen likadant för både den ip
adress som rh och debian burken har ? Fungerar flera debian burkar el
bara en? 
Vad säger ipconfig /all (el var det /full) på windows burkarna? Tycker
dom att det ser ut som det ska? Jag tror delvis att beror på problem med
klient sidan om debian burkarna funkar men inte rh och NT, så försök att
komma på vad det är som skiljer dom åt.

Lycka Till

> Arp registrerar båda maskinerna och de läggs upp i apr-cachen snyggt och prydligt.
> 
> Martin: slå av routed
> 
> När jag gör detta fungerar inte routingen för debinab-burken heller. Detta kanske rä problemet?
> 
Hmm, lämnar inte din dhcp konf ut en default route? Kommer den med till
dhcp klienterna? Hur ser din dhcp konf ut?

Mvh Mikael
-- 
Email: mikan@mikan.net		mobile: +46 70 740 1585
PGP: 1024D/20E93E8E 76F9 E895 1073 12B8 A281  8144 5A1E 4BDD 20E9 3E8EReply to: