[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ultra 5 och woody.



Glöm frågan... Nu funkar det. ;-))

Har iofs fortfarande inte fått tangentbordet att funka ordentligt med
pipe. Knappen är helt väck.

	/Daniel

On Fri, 2002-08-16 at 08:49, Daniel Swärd wrote:
> Hur får man igång ljudet på en sparc ultra 5 med Woody?
> 
> Nån som har en snabb lösning?
> 
> 	/Daniel
> 
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 




Reply to: