[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Ultra 5 och woody.Hur får man igång ljudet på en sparc ultra 5 med Woody?

Nån som har en snabb lösning?

	/Daniel

Reply to: