[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Telia ADSL och Gnome 2.0Paul Cohen <paco@enea.se> writes:

> 3.0/XFree86 3.6/Gnome 2.0. Så min egentliga fråga är om någon vet om man

woody/X3.6server är standard.  Gnome 2 finns inte i woody, men är på
väg i sid-kan tänkas att det kommer någon inofficiell variant för
woody sen.  Kan ju altid kompilera själv dock...

/Micce

-- 
Mikael Hedin, MSc +46 (0)8 344979 (home) +46 (0)70 5891533 (mobile)
[gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26  30C4 5793 29D3 C01B 2A22]Reply to: