[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CTRL-ALT-DEL - ta bort rebootmappningen



On Mon, Aug 12, 2002 at 06:13:29PM +0200, Elias Norström (Lunchinfo.com) wrote:
> Hur tar man bort funktionen att när man "råkar" trycka på CTRL-ALT-DEL
> så startar servern om?

Titta i /etc/inittab:

> # What to do when CTRL-ALT-DEL is pressed.
> ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now
 
När du gjort dina ändringar kör du...

> telinit q
 
..för att de ska bli aktiva.

-- 
Anders Lindahl
http://k76.ryd.student.liu.se/~lindahl/



Reply to: